İstatistikler

Günümüzde küresel işgücünün yaklaşık yarısına sahip olan hizmet sektörünün, dünya ekonomisinden aldığı pay %70’lere yaklaşmaktadır.
Ülkemizin de milli gelirinin yaklaşık 2/3’ünü hizmet sektörü oluşturmaktadır. Hizmet sektörü bu açıdan ekonomiye yüksek katma değer sağlayan stratejik bir sektördür.

* Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü verilerinden derlenmiştir.
 
2017 yılı hizmet sektörünün küresel ihracat hacmi bir önceki yıla göre %7,1 artışla 5,3 trilyon ABD dolarına ulaşmıştır. 2017 yılı itibariyle küresel hizmet sektörünün toplam dünya ticareti içinde aldığı pay yaklaşık %30’dur. Küresel hizmet ihracatının yaklaşık yarısını Avrupa ülkeleri gerçekleştirmektedir.


Merkez Bankası verileri incelendiğinde, Türk Hizmet Sektörünün son 40 yıldır (1978’den günümüze) istikrarlı bir biçimde dış ticaret fazlası verdiği görülmektedir.
İstikrarlı büyümesini son dönemde yüksek bir ivme kazanan ihracat artışı ile perçinleyen Türk Hizmet Sektörü, 2017 yılını bir önceki yıla göre yaklaşık %17 artışla 43,6 milyar ABD Doları ihracat ile tamamlamıştır.
Güçlü büyümesini 2018 yılında da sürdüren Türk Hizmet İhracatı, Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %11 artışla 41,5 milyar ABD Doları tutarında bir büyüklüğe erişmiştir. Yine bu dönemde yaklaşık 22 milyar ABD Doları tutarında dış ticaret fazlası sağlanmıştır.

Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre 2015’te %1, 2016 %0,78 ve 2017’de %0,83 olan dünya hizmet ihracatı içindeki payını, daha yukarılara çıkarmayı hedeflemektedir.

Birliğimizce gerçekleştirilecek;
  • Sektörel Ticaret ve Alım Heyetleri,
  • Yurtdışı/yurtiçi fuar organizasyonları,
  • Ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tanıtım ve işbirliği faaliyetleri,
  • Seminer, eğitim, kongre, proje, toplantı vb. organizasyonlar ile ülkemiz hizmet ihracatının gelişimi her alanda desteklenecektir.