Yük Taşımacılığı ve Lojistik HizmetleriYük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri

Türkiye Yük Taşımacılığı ve Lojistik Sektörü, Türkiye’nin sahip olduğu jeostratejik konumun getirdiği fırsatları, sektörel tecrübe ve bilgi birikimi ile harmanlayarak Türkiye ekonomisinin dünya ile entegrasyonunda kilit bir rol oynamaktadır.

Son dönemde 2 milyar ABD Doları’na yaklaşan tutarlarda yabancı yatırım alan sektör, bu dönemde kargo kapasitesini 4 kat arttırmış ve konteyner hacimlerinde artış sağlamıştır. Yaklaşık 400.000 kişiye istihdam sağlayan sektörün, Türkiye’nin milli gelirindeki payı yaklaşık %14’tür. Türkiye Yük Taşımacılığı ve Lojistik Sektörü’nün toplam iktisadi büyüklüğü 30 milyar ABD Doları’na yaklaşmaktadır.

Sektörel tecrübe ve bilgi birikimi yüksek kara, hava, deniz taşımacılığı, intermodal taşımacılık, forwarder firmaları ve sektörün diğer paydaşları ile Türkiye Yük Taşımacılığı ve Lojistik Sektörü Türkiye’nin sahip olduğu jeostratejik konumun getirdiği fırsatları yabancı iş ortakları ile paylaşmaya hazırdır.