Diğer İş HizmetleriDiğer İş Hizmetleri

Her geçen gün değişen ve farklılaşan pazar koşulları ve müşteri tercihlerine paralel olarak hizmet ihracatına konu olan sektörlerin sayısı ve içeriği de farklılaşmaktadır. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan Türkiye, gelişmiş ulaşım ve iletişim altyapısını kullanarak danışmanlıktan perakendeye, gastronomiden tamir ve bakım hizmetlerine uzanan geniş bir yelpazede hizmet sunumu gerçekleştirmektedir.

Genç ve dinamik nüfus, jeostratejik konumun sağladığı fırsatlar ve yüksek girişimcilik potansiyeli ile her geçen gün dünya ile daha fazla entegre olan Türk hizmet sektörleri, sektörel bilgi ve tecrübe birikimini yabancı iş ortakları ile paylaşmaya hazırdır.